Author Archives: admin

Gurudži hovoří o disciplíně a svobodě

Bez disciplíny nemůžete uspět v žádné činnosti. Pokud budete například chodit cik cak po ulici a narazí do vás auto, vaše svoboda může způsobit nehodu. Disciplína je bezpečnostní prvek. Na začátku vypadá jako přísná regulace, ale v momentě, kdy pracujete s láskou, disciplína  zmizí a na jejím místě se usadí vášeň pro nejvyšší cíl. Do té doby o tom přemýšlíme jako o disciplíně. Ale pro nás to znamená, že ovládáme sami sebe, abychom se k vášni pro nejvyšší cíl dostali. Když dojde k transformaci, disciplína Continue reading →

Death of Václav Hošek

With great sorrow, we announce that Václav Hošek, long-year teacher and student of yoga and yoga and its great exponent in the Czech Republic. Vaclav was practicing yoga for more than 50 years and during that time, not only that he lead a lot of classes and brought a lot of people to yoga study, but he also made a lot of effort to support yoga education. He started his school of yoga in Plzeň in the year 1992, he participated in establishing Yoga union Continue reading →

Úmrtí Václava Hoška

S velkou lítostí oznamujeme že nečekaně a náhle zemřel Václav Hošek, dlouholetý učitel i žák jógy a jeden z jejích propagátorů v Čechách. Václav se józe věnoval více než padesát let a během té doby nejen že vedl řadu kurzů a přivedl ke cvičení mnoho dalších lidí, ale zároveň se aktivně podílel na podpoře jógového vzdělávání. Středisko jógy v Plzni budoval od roku 1992, podílel se na založení Unie jógy pod ČASPV a později výrazně přispěl i k založení české asociace Iyengar jógy. Během svého života Continue reading →

Seznam ásan ke zkoušce

Protože od sloučení zkoušek Introductory I a II není přesně jasné jak má vypadat zkoušková sekvence, byl vytvořen nový kombinovaný sylabus podle kterého budou zkoušky probíhat. Je k nalezení na stránce o výuce – Introductory.

Nové stránky!

25. ledna jsme spustili novou verzi stránek České asociace Iyengar jógy. Na obsahu se zatím intenzivně pracuje, ale základní informace jsou k dispozici.