Gurudži hovoří o disciplíně a svobodě

Bez disciplíny nemůžete uspět v žádné činnosti. Pokud budete například chodit cik cak po ulici a narazí do vás auto, vaše svoboda může způsobit nehodu. Disciplína je bezpečnostní prvek. Na začátku vypadá jako přísná regulace, ale v momentě, kdy pracujete s láskou, disciplína  zmizí a na jejím místě se usadí vášeň pro nejvyšší cíl. Do té doby o tom přemýšlíme jako o disciplíně. Ale pro nás to znamená, že ovládáme sami sebe, abychom se k vášni pro nejvyšší cíl dostali. Když dojde k transformaci, disciplína Continue reading →

9 nových učitelů Iyengar jógy

O posledním zimním víkendu (17.-18. 3. 2018) proběhly v pražském Iyengar Yoga Institutu závěrečné zkoušky tříletého programu Vzdělávací kurz “Instruktor jógy” se specializací na Iyengar jógu akreditovaný u MŠMT. Mezinárodní zkušební komise přijela z Velké Británie, Ruska a Maďarska. Kandidáti na učitele odpraktikovali 61 ásán, předvedli svůj 15 minutový učitelský výstup a prokázali bezpečné a kvalifikované učení obrácených pozic (stoj na ramenou, stoj na hlavě). V české komunitě Iyengar jógy tímto vítáme 9 nových učitelů úrovně Introductory!

Úmrtí Václava Hoška

S velkou lítostí oznamujeme že nečekaně a náhle zemřel Václav Hošek, dlouholetý učitel i žák jógy a jeden z jejích propagátorů v Čechách. Václav se józe věnoval více než padesát let a během té doby nejen že vedl řadu kurzů a přivedl ke cvičení mnoho dalších lidí, ale zároveň se aktivně podílel na podpoře jógového vzdělávání. Středisko jógy v Plzni budoval od roku 1992, podílel se na založení Unie jógy pod ČASPV a později výrazně přispěl i k založení české asociace Iyengar jógy. Během svého života Continue reading →

Light on Pranayama přeložená do češtiny!

S radostí oznamujeme, že kniha o práci s dechem (a mnohem víc) od BKS Iyengar známá pod názvem Light on Pranayama byla členy Asociace Iyengar jógy přeložena do češtiny pod názvem “Výklad pránájámy”. K dostání je zatím na těchto místech: BRNO: Iyengar Yoga Centrum Brno | Fanderlíkova 74a | 616 00 Brno | tel. 541 212 164 | mobil. 736 473 773 | yogacentrum@volny.cz PLZEŇ: Škola jógy pro každý den | Palackého náměstí 27 | Plzeň | tel. 373 730 258 | maruska@jogaplzen.cz PRAHA: Iyengar Yoga Continue reading →

21.6.2016 Co se bude dít v Institutu v Puně na Mezinárodní den jógy

Inspirace pro každého praktikující na 21.6.2016, která je převzata z plánu RIMYI Téma pro vaši praxi: Na počátku Guruji každé úterý praktikoval a učíval “prodloužení vpřed” (aka předklony). Do této skupiny patří následující ásány: Janu Sirsasana, Ardha Baddha Padma Paschimottanasana, Trianga Mukhaikapada Paschimottanasana, Adho Mukha Upavistha Konasana, Paschimittanasana, Krounchasana, Kurmasana apod. Pak následovala sekvence Eka Pada Sirsasana: Eka Pada Sirsasana, Skandasana, Bhairavasana, Kala Bhairvasana, Chakorasana, Durvasasana, Ruchikasana, Yoga Nidrasana apod. Zakončil rotacemi jako je např. Bharadvajasana, Marichyasana III, Ardha Matsyendrasana, Pasasana. Praktikoval prodloužení vpřed 2 Continue reading →

Seznam ásan ke zkoušce

Protože od sloučení zkoušek Introductory I a II není přesně jasné jak má vypadat zkoušková sekvence, byl vytvořen nový kombinovaný sylabus podle kterého budou zkoušky probíhat. Je k nalezení na stránce o výuce – Introductory.

Akreditace učitelského kurzu u MŠMT

S radostí oznamujeme, že dne 18.6.2015 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělena oficiální akreditace učitelského výcviku instruktorů jógy se specializací Iyengar jóga pod hlavičkou České asociace Iyengar jógy. Z praktického hlediska to znamená především možnost získat živnostenský list v ČR, což pouze s certifikátem z indické Puny dříve nebylo možné.

21.6.2015 Mezinárodní den jógy

V prosinci 2014 Valné shromáždění OSN schválilo ustanovení Mezinárodního dne jógy 21.6. Letos tak proběhnou první oslavy. Slavit můžete individuálně nebo skupinově. Doporučení z indické Puny zní následovně: Dcera BKS Iyengar a uznávaná světová učitelka jógy, Geeta Iyengar, doporučuje sekvenci pro začátečníky i pro pokročilé studenty. Stáhnout si ji můžete zde: Geeta Iyengar’s Asana & Pranayama Sequences (PDF) Praktikujte vlastní ásanovou nebo pránajamovou sekvenci Zpívejte sutry od Patanjaliho Om shanti, shanti, shanti