Orgány asociace

Asociace pracuje dle řádně schválených stanov a je řízena následujícími orgány:

Výkonný výbor asociace (zvolený v roce 2014)

Komise školení (zvolena v roce 2012)

  • Helena Kubrychtová Bártová
  • Jan Černý
  • Leonard Jagelka

Etická a revizní komise (zvolena v roce 2012)

  • Marie Hošková
  • Pavla Vyskočilová
  • Václav Hošek

Komise pro styk s veřejností (zvolena v roce 2014)