Orgány asociace

Asociace pracuje dle řádně schválených stanov a je řízena následujícími orgány:

Výkonný výbor asociace (zvolený v roce 2018)

Komise pro vzdělávání učitelů (zvolena v roce 2018)

  • Mgr. Helena Kubrychtová Bártová
  • MUDr. Jan Černý
  • Mgr. Pavla Vyskočilová

Komise pro revizi a etiku (zvolena v roce 2018)

  • Mgr. Helena Kubrychtová Bártová
  • Mgr. Pavla Vyskočilová
  • Richard Lipka

Komise pro styk s veřejností (zvolena v roce 2018)