Archives

Valná hromada 2023 – stručný přehled

Podle plánu proběhla 3.12. 2023 valná hromada pro rok 2023, s těsně nadpoloviční většinou účastníků a tedy usnášeníschopná. Protože celá akce proběhla online, je k dispozici záznam, který mohu na žádost poslat. Zde najdete stručný záznam o probraných tématech. Nebyly navrženy žádné body nad rámec programu, bylo tedy předneseno několik informativních bodů, které byly valnou hromadou přijaty: zpráva o hospodaření za rok 2022 a nástin zprávy za rok 2023, vzhledem k tomu že je už téměř na konci informace o plánovaných zkouškách pro Level II Continue reading →

Valná hromada pro rok 2023

Valná hromada ČAIY proběhne v roce 2023 online, na základě hlasování bylo hlasy 39 členů (účast v hlasování byla o něco nižší než miunlý rok, pokusím se vybrat pro příště nějaký přehlednější systém než doodle) vybráno datum 3. prosince 2023 v 18:00 Předpokládané trvání celé akce je 2 hodiny. Prosím informujte o plánované akci každého člena asociace se kterým se potkáte, ne každý dostává / otevírá / čte maily. Odkaz na valnou hromadu zde bude zveřejněn hodinu před začátkem konání a zároveň ho dostanete v Continue reading →

Hlasování o termínu valné hromady 2023

Plánujeme valnou hromadu pro rok 2023. Prosím hlasujte, který termín vám vyhovuje. Můžete vybrat několik termínů, pokud vám jich vyhovuje více – zvětší se tak šance že najdeme ten opravdu nejvhodnější. Prosím, pokud máte možnost účastnit se ve více termínech, nevybírejte jen jeden z nich – zvětší se tak šance na nalezení vhodného společného průniku časů. Hlasování najdete na https://doodle.com/meeting/participate/id/aQOvXOMd Valná hromada proběhne podobně jako v minulém roce online přes Google Meet. Hlasovat je možno do 28. října. Zároveň je možné navrhovat témata, která mají Continue reading →

Zkouška Level 2 – 2024

Vzhledem ke změnám systému výuky byla několikrát odložena zkouška vyšší úrovně než je Level I. Nyní  je na jaro příštího roku naplánovaná zkouška Level II pro zájemce, kteří se na ni systematicky připravují. Zkouška proběhne ve dnech 8. – 10. března 2024 v Brně, v Yoga centru ve Fanderlíkově ulici. Je komise, která zkoušku povede. Vzhledem k pravidlům stanoveným v nových guidelines bude zkouška pravděpodobně probíhat všechny tři dny (počítejte tedy pro jistotu s dobou od pátku do neděle včetně). Kapacita zkoušky je omezena na Continue reading →

Nový systém – pravidla z Puny

Nový systém vzdělávání učitelů je připravován od roku 2019 a byl schválen na valné hromadě v roce 2022. Ze založen na směrnici z Puny, která je v celém rozsahu k dispozici ve formátu PDF zde: Česká verze textu (bez sylabů) Plná anglická verze textu (včetně sylabů – v. 2020) Text vysvětluje jak bude fungovat vzdělávání nových učitelů, podrobně popisuje podobu zkoušek pro jednotlivé úrovně a zároveň popisuje důvody, které ke změnám ve vzdělávání učitelů vedly.

Učitelé a mentoři

Existuje hluboce zakořeněný omyl – „učitele lze vytvořit“. Jeho extrapolací můžeme dojít k „Každého žáka lze naučit být učitelem“. Je to pravda? Je celá škála odpovědí na tuto otázku, od rozhodně ano přes možná až po nejspíš ne. Není na to žádná správná odpověď, záleží na kontextu a detailech, které se liší místo od místa. Místo toho abychom se zamotali do pavučiny odpovědí, zkusme se soustředit na jádro myšlenky a upravit si otázku, „je něčí touha učit skutečně jeho dobrovolným přáním?“ První odpověď se zdá Continue reading →

Obtížné a komplikované ásany

„Skupina ásan k samostatnému zkoumání“ Uvědomujeme si, že Light on Yoga je obsáhlá a úplná kniha o józe. Přestože obsahuje všechno, co žáci potřebují, většinu času se zaměřujeme jen na pokyny k provedení ásan. Pokud se ale někdo skutečně vážně zabývá studiem úvodních kapitol, je jisté že se před ním otevře poklad celé Aštanga jógy. Jediným zádrhelem na této cestě studia je, že tyto drahokamy jsou skryté, nejsou zjevné. Není možné je učit ve formalizovaném procesu nebo v lineárně organizovaném výukovém plánu. Jsou něčím, co je třeba Continue reading →

Level IV

Na této úrovni učitel zvládá učit jednotlivé pozice představit rodiny ásan řadit ásany do sekvencí učit o mentálním přispění jógy rozumí hlubším spojením mezi ásanami z jedné skupiny sleduje tělesné věmy sleduje propojení mezi sousedními částmi těla pozoruje dech zavádí vztahy mezi rodinamy ásan Po schválení asociací může působit jako mentor pro učitele úrovně Level III. Sylabus ásan Všechny ásany ze sylabu pro Level I, Level II a Level III a k nim: Goraksasana Supta Vajrasana Baddha Hasta Sirsana Mukta Hasta Sirsasana Parsva Sarvangasana Parsva Urdhva Continue reading →

Level III

Na této úrovni učitel zvládá učit jednotlivé pozice představit rodiny ásan řadit ásany do sekvencí učit o mentálním přispění jógy rozumí hlubším spojením mezi ásanami z jedné skupiny sleduje tělesné věmy sleduje propojení mezi sousedními částmi těla pozoruje dech zavádí vztahy mezi rodinamy ásan Po schválení asociací může působit jako mentor pro učitele úrovně Level II. Sylabus ásan Všechny ásany ze sylabu pro Level I a Level II a k nim: Vatayanasana Nakrasana Sanmukhi Mudra Simhasana I Simhasana II Kukkutasana Garbha Pindasana Baddha Padmasana Yoga Continue reading →

Level II

Na této úrovni učitel zvládá učit jednotlivé pozice představit rodiny ásan řadit ásany do sekvencí učit o mentálním přispění jógy rozumí hlubším spojením mezi ásanami z jedné skupiny sleduje tělesné věmy sleduje propojení mezi sousedními částmi těla pozoruje dech zavádí vztahy mezi rodinamy ásan Po schválení asociací může působit jako mentor pro učitele úrovně Level I. Sylabus ásan Všechny ásany ze sylabu pro Level I a k nim: Parivritta Ardha Chandrasana Utthita Hasta Padangusthasana I bez opory Utthita Hasta Padangusthasana II bez opory Utthita Hasta Continue reading →