Archives

Nový systém – pravidla z Puny

Nový systém vzdělávání učitelů je připravován od roku 2019 a byl schválen na valné hromadě v roce 2022. Ze založen na směrnici z Puny, která je v celém rozsahu k dispozici ve formátu PDF zde: Česká verze textu (bez sylabů) Plná anglická verze textu (včetně sylabů – v. 2020) Text vysvětluje jak bude fungovat vzdělávání nových učitelů, podrobně popisuje podobu zkoušek pro jednotlivé úrovně a zároveň popisuje důvody, které ke změnám ve vzdělávání učitelů vedly.

Učitelé a mentoři

Existuje hluboce zakořeněný omyl – „učitele lze vytvořit“. Jeho extrapolací můžeme dojít k „Každého žáka lze naučit být učitelem“. Je to pravda? Je celá škála odpovědí na tuto otázku, od rozhodně ano přes možná až po nejspíš ne. Není na to žádná správná odpověď, záleží na kontextu a detailech, které se liší místo od místa. Místo toho abychom se zamotali do pavučiny odpovědí, zkusme se soustředit na jádro myšlenky a upravit si otázku, „je něčí touha učit skutečně jeho dobrovolným přáním?“ První odpověď se zdá Continue reading →

Obtížné a komplikované ásany

„Skupina ásan k samostatnému zkoumání“ Uvědomujeme si, že Light on Yoga je obsáhlá a úplná kniha o józe. Přestože obsahuje všechno, co žáci potřebují, většinu času se zaměřujeme jen na pokyny k provedení ásan. Pokud se ale někdo skutečně vážně zabývá studiem úvodních kapitol, je jisté že se před ním otevře poklad celé Aštanga jógy. Jediným zádrhelem na této cestě studia je, že tyto drahokamy jsou skryté, nejsou zjevné. Není možné je učit ve formalizovaném procesu nebo v lineárně organizovaném výukovém plánu. Jsou něčím, co je třeba Continue reading →

Level IV

Na této úrovni učitel zvládá učit jednotlivé pozice představit rodiny ásan řadit ásany do sekvencí učit o mentálním přispění jógy rozumí hlubším spojením mezi ásanami z jedné skupiny sleduje tělesné věmy sleduje propojení mezi sousedními částmi těla pozoruje dech zavádí vztahy mezi rodinamy ásan Po schválení asociací může působit jako mentor pro učitele úrovně Level III. Sylabus ásan Všechny ásany ze sylabu pro Level I, Level II a Level III a k nim: Goraksasana Supta Vajrasana Baddha Hasta Sirsana Mukta Hasta Sirsasana Parsva Sarvangasana Parsva Urdhva Continue reading →

Level III

Na této úrovni učitel zvládá učit jednotlivé pozice představit rodiny ásan řadit ásany do sekvencí učit o mentálním přispění jógy rozumí hlubším spojením mezi ásanami z jedné skupiny sleduje tělesné věmy sleduje propojení mezi sousedními částmi těla pozoruje dech zavádí vztahy mezi rodinamy ásan Po schválení asociací může působit jako mentor pro učitele úrovně Level II. Sylabus ásan Všechny ásany ze sylabu pro Level I a Level II a k nim: Vatayanasana Nakrasana Sanmukhi Mudra Simhasana I Simhasana II Kukkutasana Garbha Pindasana Baddha Padmasana Yoga Continue reading →

Level II

Na této úrovni učitel zvládá učit jednotlivé pozice představit rodiny ásan řadit ásany do sekvencí učit o mentálním přispění jógy rozumí hlubším spojením mezi ásanami z jedné skupiny sleduje tělesné věmy sleduje propojení mezi sousedními částmi těla pozoruje dech zavádí vztahy mezi rodinamy ásan Po schválení asociací může působit jako mentor pro učitele úrovně Level I. Sylabus ásan Všechny ásany ze sylabu pro Level I a k nim: Parivritta Ardha Chandrasana Utthita Hasta Padangusthasana I bez opory Utthita Hasta Padangusthasana II bez opory Utthita Hasta Continue reading →

Level I

Na této úrovni učitel zvládá učit jednotlivé pozice představit rodiny ásan řadit ásany do sekvencí učit o mentálním přispění jógy Sylabus ásan Utthishtha Sthiti — ásany ve stoji Tadasana Vrksasana Utthita Trikonasana Parivrtta Trikonasana Utthita Parsvakonasana Parivrtta Parsvakonasana Virabhadrasana I Virabhadrasana II Virabhadrasana III Ardha Chandrasana Utthita Hasta Padangusthasana I s podložením Utthita Hasta Padangusthasana II s podložením Parsvottanasana Prasarita Padottanasana I Utkatasana Padangusthasana Padahastasana Uttanasana Garudasana Upavistha Sthiti — ásany v sedě Dandasana Swastikasana Parvatasana in Swastikasana Gomukhasana Siddhasana Virasana Parvatasana in Virasana Baddha Continue reading →

Valná hromada 2022 – výsledky

Valná hromada se letos sešla online, 16.10. 2022 v 17:30 – 21:00, v celkovém počtu 48 účastníků a tedy usnášeníschopná. Děkujeme všem kteří si našli čas a účastnili se. Z jednání vznikl záznam který můžeme případně členům asociace kteří neměli čas se připojit poskytnout. Hlavní výsledky lze ale stručně shrnout zde: Byla předložena zpráva o hopodaření asociace za minulý rok (2021), doplněná o předběžné vyúčtování za rok 2022, včetně vyúčtování za pořádanou konvenci. Proti zprávě nebyly vzneseny žádné námitky. Proběhlo hlasování o úpravě stanov a Continue reading →

Termín valné hromady

Výsledky jednání na valné hromadě 16.10. 2022 Valná hromada se letos sešla online, 16.10. 2022 v 17:30 – 21:00, v celkovém počtu 48 účastníků a tedy usnášeníschopná. Děkujeme všem kteří si našli čas a účastnili se. Z jednání vznikl záznam který můžeme případně členům asociace kteří neměli čas se připojit poskytnout. Hlavní výsledky lze ale stručně shrnout zde: Byla předložena zpráva o hopodaření asociace za minulý rok (2021), doplněná o předběžné vyúčtování za rok 2022, včetně vyúčtování za pořádanou konvenci. Proti zprávě nebyly vzneseny žádné Continue reading →

Online setkání – volební valná hromada

Valná hromada České asociace Iyengar jógy proběhne 16.10. 2022, od 17:30 do 20:00. Čas a datum je zvolen jako výsledek hlasování, účastnilo se ho 42 členů asociace, pro tento termín hlasovalo 30 z nich. Jde o volební valnou hromadu, účast na ní je tedy důležitější než v minulých letech. Setkání proběhne online přes Google meet, na adrese meet.google.com/iir-vnkc-ahx. Schůzka bude připravena od 17:00 abyste si mohli připojení vyzkoušet. Potřebujete počítač s připojením k internetu, mikrofon a pokud chcete být viděni webovou kameru (ta není nezbytná, Continue reading →