Abhijata Iyengar k situaci s pandemií

Moji milí přátelé,

Nacházíme se nyní v období a v situaci, kterou jsme si nikdy nedokázali představit. Vždy jsme si mysleli, že se to stalo „jim“ a nestane se to „nám“. Čas nám říká, že každý z nás je stejně zranitelný, jako ostatní. Celý svět, je hluboce zasažen, jakoby byl jedno tělo.

Stejně jako vy všichni, mám velké starosti, jak se vše bude vyvíjet. Nikdo neví s jistotou, co je před námi, ale jsem si jistá, že i toto pomine. Pokud se každý z nás bude konat zodpovědně, můžeme čekat lepší budoucnost.

Jsme nyní ve svých domovech, a Příroda nás tak dotlačila k zastavení. Ačkoliv odvaha je dobrou vlastností praktikujícího jógy, stejně tak důležitá je citlivost k přítomnému momentu. Toto je doba, kdy bychom měli poznávat sebe sama.

Protože teď jste doslova zavření, máte možnost obohatit vaši vlastní praxi. Vytáhněte nyní ásany, pránájámu, koncepty a knihy, které jste dříve zasunuli do knihovny. Často si stěžujeme, že nemáme čas. Teď jej máme. Najděte radost v tichých chvílích praxe. Najděte akce a reakce v každé ásaně a pránájámě.

Je to také příležitost jít zpět a zhodnotit naše chování, reakce a rozhodnutí. Ve spěchu každodenního života jsme brali mnoho věcí za samozřejmé a nereflektovali jsme jak na podložce i mimo ni. Nyní je na to pravá chvíle.

Institute dostával emaily o termínech zkoušek podle starého systému, nového certifikačního systému atd. Prosím, nyní se o toto vůbec nestarejte. Toto nyní vůbec není priorita. Budeme se tomu věnovat později. Toto jsou věci, které můžeme lehce vyřešit později. Nyní buďte zdraví, a starejte se o ostatní.

Řiďte se radami vašich vládních systémů. Prosíme nechoďte na lekce, praxi, setkání atd. Dlužíme to našim přátelům, rodinám, abychom zůstali tam kde jsme. Celý svět v této pandemii objevil ducha jednoty. Držme se toho a konejme citlivě.

Toto jsou těžké časy. Jako studenti jógy, chápeme, že musíme být trpěliví, a zodpovědně konat.

Jeden verš z Bhagavadgíty dobře vysvětluje, co je naší povinností v tuto chvíli:

 

jagňa-dána-tapah-karma na tjádžjam kárjam éva taté

jagňó dánam tapaš čaiva pávanáni maníšhinám

 

Činů obětování, obdarovávání a pokání bychom se neměli vzdávat; musí být prováděny.

Vskutku, obětiny, obdarovávání a pokání očišťují i velké duše (18.5)

 

Pokání nebo tapas děláme pro sebe. Měli bychom být pevně odhodláni a zavřít se v našich domovech, ukázněně se řídit se pravidly našich vlád. Zůstaňte doma je v tuto chvíli mantrou.

Dána, která se překládá jako charita (obdarování) je vlastně akt dávání. Co je nyní lepším darem, než zůstat doma vzdát se svého nutkání být ve společnosti. Je to naše společenská povinnost neuvést ostatní do nebezpečí.

Jagňa se překládá jako obětování; je obětinou, kterou dáváme Přírodě. Je to symbolická duchovní výměna mezi sebou a přírodou. Každý z nás se může podílet na boji s touto epidemií. Každý z nás představuje malý rozdíl, který dá světu šanci se přestavět.

Ve vzdáleném koutu světa se modlím za zdraví a klid každého z nás. Opatrujte se.

S láskou

Abhijata Iyengar