Členství

Členem ČAIJ se může stát každý, kdo praktikuje Iyengar jógu v České republice, vyplní přihlášku (je k dispozici i pro MS Word) a zaplatí členský příspěvek.

Fyzické osoby praktikující Iyengar jógu (nejen učitelé ale i studenti) se mohou stát členy Asociace dvěma způsoby:

  1. členstvím v instituci, která je kolektivním členem Asociace
  2. individuálním členstvím

Všichni členové asociace platí Asociaci roční příspěvek (700 Kč), což je podmínkou přiznání práva účastnit se valných shromáždění Asociace a hlasovat na nich v období, za které byl zaplacen příspěvek.

Učitelé, kteří jsou držiteli učitelského oprávnění – certifikátu z RIMYI musí být členy Asociace a platit profesionální učitelský příspěvek za certifikační známku (1.000 Kč) podle pravidel uvedených ve stanovách v příloze E.

Členské poplatky zaplaťte na účet Asociace před 31.prosincem každého roku. Platbu proveďte na účet číslo 2000186553 / 2010, variabilní symbol prvních 6 číslic rodného čísla. Do zprávy pro příjemce uveďte “jméno a příjmení” + “poplatek [aktuální rok].”

Výkonná rada může na základě svého rozhodnutí odmítnout přijetí jakékoli osoby za člena Asociace a zároveň může ukončit členství jakékoli osobě.