Intermediate Junior I

Syllabus

Ásana

 1. Utthita Parsva Hasta Padangusthasana(s oporou nebo bez)
 2. Urdhva Prasarita Ekapadasana
 3. Prasarita Padottanasana  II
 4. Gomukasana – (konečné stádium)
 5. Parsva Dhanurasana
 6. Lolasana
 7. Paryankasana
 8. Bhekasana
 9. Svastikasana a Supta Svastikasana – (pro polohu nohou viz LOP obr. 5)
 10. Maha Mudra
 11. Ardha Baddha Padma Paschimottanasana – (obě ruce drží chodidlo vpředu viz Yoga a Gem for Women)
 12. Ubhaya Padangusthasana
 13. Purvottanasana
 14. Sirsasana  I (bez opory)
 15. Salamba Sarvangasana  I
 16. Salamba Sarvangasana  II
 17. Eka Pada Sarvangasana (horní noha kolmo k zemi, noha v halásaně propnutá, strany páteře rovnoběžné)
 18. Halasana – (nohy na podlaze)
 19. Parsva Halasana – (nohy na podlaze)
 20. Setubandha Sarvangasana – (konečné stádium – sestupem ze Sarvangasany)
 21. Urdhva Prasarita Padasana
 22. Ardha Matsyendrasana – (paže propnuty, držení chodidla při zachování
  Matsjéndrova tvaru druhá paže na zádech  – viz LOY obr. 313, 314)
 23. Jathara Parivartasana – (s ohnutýma nohama)
 24. Eka Hasta Bhujasana
 25. Pincha Mayurasana(proti zdi)
 26. Adho Mukha Vrksasana – (dlaně do stran, proti zdi)
 27. Urdhva Dhanurasana – (ze židle)
 28. Dwi Pada Viparita Dandasana –  (s oporou – s propletením prstů za hlavou)
 29. Savasana

Pranayama

 1. Ujjayi – stupně V to VIII
 2. Viloma – stupně IV a V
 3. Kapalabhati – stupeň I