Zkoušky Level II

Datum / čas
Date(s) - 08.03. 2024 - 10.03. 2024
0:00

Místo konání
Yoga centrum Brno

kategorie ne kategorie


Vzhledem ke změnám systému výuky byla několikrát odložena zkouška vyšší úrovně než je Level I. Nyní  je na jaro příštího roku naplánovaná zkouška Level II pro zájemce, kteří se na ni systematicky připravují. Zkouška proběhne ve dnech 8. – 10. března 2024 v Brně, v Yoga centru ve Fanderlíkově ulici. Je domluvená komise, která zkoušku povede. Vzhledem k pravidlům stanoveným v nových guidelines bude zkouška pravděpodobně probíhat všechny tři dny (počítejte tedy pro jistotu s dobou od pátku do neděle včetně). Kapacita zkoušky je omezena na 8 účastníků, protože větší počet není možné během jednoho víkendu stihnout. Kromě praktické části bude mít zkouška i písemnou část, vypracovávanou z domova podle zadání rozeslaného účastníkům elektronicky. Pokud účast na zkoušce plánujete, prosím zašlete přihlášku co nejdříve, abychom měli představu, jestli se termín naplní a jestli bude potřeba v dohledné době organizovat nějaký další.

Organizační informace

Nejzazší termín pro zaslání přihlášky je 15. prosince 2023.

Termín zkoušek: 8. – 10. března 2024

Místo konání: Brno, Yoga centru Fanderlíkova

Kapacita: 8 účastníků

Poplatek za zkoušky bude upřesněn později tak, aby pokryl náklady na jejich organizaci (zejména na dopravu a ubytování komise, zajištění jejich stravování a prostor konání zkoušky).

Přibližná podoba programu je v guidelines na s. 17 – konkrétní podoba bude upřesněna po dohodě se zkušební komisí.

Podobně jako v případě zkoušek na Level I bude potřeba k přihlášce doložit doporučující dopis učitele / učitelky, pod kterým studujete a připravujete se na její složení (podmínkou není formální výcvik jako byl pro Level I, ale systematická praxe pod vedením zkušenějšího učitele) – podmínkou je jeho / její certifikace na úrovni alespoň Level III nebo Intermediate Junior III podle starého systému.

Přihlášky

Přihlášky si můžete stáhnout ve formátech pro Word a PDF a odeslat je elektronicky na adresu predseda@jogaiyengar.cz nebo poštou na adresu asociace (Rabštejnská 43, Plzeň, 323 00).

Přihláška (Word) , Přihláška (PDF)

Dotazník (Word), Dotazník (PDF)

Doporučení (Word), Doporučení (PDF)

Struktura zkoušek

Přibližná podoba zkoušky (výňatek z guidelines) – co bude zkouška obsahovat a na co je třeba být připraven. Sylabus pro Level II je k dispozici na stránkách asociace.

 • Zkoušející a kandidáti praktikují společně 60 minut – Zkoušejících vyberou dle vlastního uvážení téma společné praxe. Toto je NEFORMÁLNÍ praxe, při níž zkoušející pozorují kandidáty a kandidáti mohou sdělovat své pochybnosti a klást otázky související s danou praxí.
 • Praxe obrácených pozic 15 – 30 minut
  • Vzhledem k tomu, že se jedná o praxi, může si každý z kandidátů vytvořit vlastní sekvenci.
  •  Mohou být zahrnuty i přípravné ásany.
  •  Mohou být zahrnuty i variace.
  •  Ti, kteří nemohou dělat obrácené pozice, by měli cvičit pro ně vhodnou sekvenci.
  •  Pokud je to možné, mohou menstruující ženy předvést obrácené pozice druhý den menstruace, nebo ukážou videa, jak cvičí obrácené.
 • Čas vyhrazený pro vzájemnou komunikaci 60 minut –  Zkoušející hovoří s kandidáty na základě společné praxe a odevzdaných formulářů se zpětnou vazbou. Hlavní zásady pro vytvoření si prvního dojmu o kandidátovi:
  •  Rozumí kandidát základům Iyengar jógy?
  • Přináší praxe kandidátovi radost?
  • Je zúčastněný?
  •  Projevuje zájem?
  •  Má kandidát potenciál stát se učitelem?
 • Demonstrace 180 minut – Kandidáti předvádějí svoji praxi při vedeném cvičení a individuální prezentaci.
  • Vedené cvičení 45 minut – Doporučené prvky vedeného cvičení
   • Zkoušející říká názvy ásan a oznamuje změnu strany.
   • Zahrňte co nejvíc ásan ze seznamu.
   • Žádné obrácené pozice, protože je pro ně vyhrazený zvláštní prostor.
   • Nepoužívá se časovač.
  • Hlavní zásady
   • Rozumí kandidát základům Iyengar jógy?
   • Je jeho provedení ásan výrazné a inspirující?
   • Myslíte si, že je kandidát připravený?
  • Individuální prezentace každý kandidát 10 minut – Doporučené prvky:
   •  Zahrnuje předvedení ásan/ pránájámy a jejich vysvětlení.
   •  Kandidát si může vybrat téma, počet ásan/ pránájámy, dobu setrvání v nich a sekvenci.
  • Hlavní zásady
   • Rozumí kandidát základům Iyengar jógy?
   • Je pozorný? hloubavý?
   • Je jeho prezentace výrazná a inspirující?
   • Myslíte si, že je kandidát připravený?
  • Není povinné udělat všechny ásany jmenované při vedeném cvičení. Kandidát musí ukázat alternativu, kterou provádí, když nemůže udělat určitou pozici, nebo si vzít pomůcky, kdykoliv je potřebuje. Např. kandidát může stát v ardha padmásaně, zatímco ostatnípřejdou do ardha badha padmottanásany.
  • Kandidát by měl být v případě dotazu schopný vyjádřit fyzicky a/ nebo verbálně, jak by šel do ardha badha padmottanásany. Např. by šel ke stěně, nebo by využil nějakou oporu, aby šel napůl cesty dolů.
 • Lekce vedená zkoušejícími 60 minut
  • Zkoušející, který lekci vede, v ní demonstruje téma senzitivity (citlivosti) v Iyengar józe.
  • Téma rozvede alespoň v deseti pozicích.
 • Prezentace výuky každý kandidát 35 – 45 minut
  • Kandidát učí skupinku dobrovolníků, kteří jsou obecnými praktikujícími (jsou-li k dispozici)
   Zkoušející zadávají:

   • Každému kandidátovi 3 ásany (vyjma obrácených)
   • Kontext: např. “Je léto”; “Jedná se o večerní hodinu”; „Jedná se o jednu z prvních lekcí, kterou kandidát danou skupinku vyučuje, t.j. studenti neznají mnoho ásan”; “Je konec semestru/ kurzu, t. j. studenti již znají všechny ásany daného sylabu”.
   • Situaci prostřednictvím simulace určitého problému na vybraném studentovi (např. bolesti zad, závrať, mírná bolest v určité části těla, atd.)
  • Kandidát:
   • Odučí lekci, která se odvíjí od tří zadaných ásan, v jím zvoleném pořadí a času.
   • Rozhoduje o době setrvání v každé pozici.
   • Může jakoukoliv pozici zopakovat.
   • By měl do své sekvence zahrnout šíršásanu a sarvangásanu. Může zvolit i jejich variace.
  • Očekává se, že zkoušející budou sledovat TŘI HLAVNÍ ASPEKTY kandidátovy výuky:
   1.  Předvedení (demonstrace) ásan tak, aby bylo návodné pro studenty.
   2. Pokyny a vysvětlení v průběhu výuky.
   3. Jak kandidát v průběhu lekce opravuje studenty a jak jim pomáhá.
  • Hlavní zásady
   • Používá kandidát řeč těla způsobem, kterému student rozumí?
   • Sleduje kandidát studenta?
   • Používá kandidát oční kontakt?
   • Inspiruje kandidátův přístup studenta k tomu, aby se zapálil pro dané téma?
   • Zapojuje kandidát studenta neustále?
   • Je myšlenkový proces kandidáta dostatečně jasný?
   • Využívá kandidát demonstraci (předvedení ásany) jako efektivní nástroj výuky?
   • Dokáže se kandidát posunout od aktivity k senzitivitě?
   • Myslíte si, že je kandidát připravený?

Zkoušený by měl prokázat pochopení:

(k ásanám v sylabu)

 • Samotná ásana
 • Úvod do skupiny ásan
 • Lineární řazení
 • Duševní složka

(k ásanám v sylabech 1 a 2)

 • Pochopení hlubších vazeb mezi skupinami ásan
 • Sledování tělesných vjemů
 • Sledování vztahů mezi částmi těla (bezprostředními)
 • Pozorování dechu
 • Úvod do vztahů mezi skupinami ásan