Hlasování o termínu valné hromady 2023

Plánujeme valnou hromadu pro rok 2023. Prosím hlasujte, který termín vám vyhovuje. Můžete vybrat několik termínů, pokud vám jich vyhovuje více – zvětší se tak šance že najdeme ten opravdu nejvhodnější. Prosím, pokud máte možnost účastnit se ve více termínech, nevybírejte jen jeden z nich – zvětší se tak šance na nalezení vhodného společného průniku časů.

Valná hromada proběhne podobně jako v minulém roce online přes Google Meet. Hlasovat je možno do 28. října.

Zároveň je možné navrhovat témata, která mají být na valné hromadě prodiskutována (program valné hromady musí být oznámen 30 dní před termínem konání). Témata posílejte na adresu predseda@jogaiyengar.cz.

Prosím šiřte informaci ke všem členům asociace o kterých víte, ne každý dostává maily nebo na hlasování narazí na stránkách asociace či na facebooku.