Invokace Pataňdžalimu

Při zahájení lekce Iyengar jógy po celém světě se v různých melodiích zpívá poděkování mudrci Pataňdžalimu, který jako první sepsal učení jógy do tzv. Jóga súter a tím jí dal formální, psanou a respektovanou podobu. Do té doby byla jóga pouze tajnou a ústně předávanou naukou. B.K.S. Iyengar se ve svém učení na toto klasické dílo opakovaně odkazuje a sestavil i vlastní překlad a komentáře (Light on the Yoga Sutras of Patanjali (B.K.S. Iyengar, 1996; London, Thorsons) a Core of the Yoga Sutras: The Definitive Guide to the Philosophy of Yoga (B.K.S. Iyengar, 2012; London, HarperThorsons)).

 

Invokace Doslovný překlad Tradiční překlad B.K.S. Iyengara
Jogena čitasja padena váčám Skrze Jógu k mysli, skrze gramatiku k jazyku Pokloňme se před nejvznešenějším z učenců, Pataňdžalimu,
Malam šarírasja ča vaidjakena a skrze medicínu k očištění těla který nám dal jógu pro čistotu mysli,
Jo'pákarot tam pravaram munínám ten mezi mudrci, který nám toto předal, gramatiku pro čistotu řeči
Pataňdžalim práňdžalir ánato'smi s úctou se k tobě klaním, Pataňdžali. a lékařství pro čistotu těla.
Ábáhu purušákáram S horní polovinou těla  lidské podobě, Pokloňme se před Pataňdžalim, vtělením Adišéši,
Šankačakrási dhárinam třímající lasturu, disk a meč jehož trup je lidský
Sahasra šírasam švetam ověnčen tisíci kápěmi a který třímá lasturu a disk
Pranamáni Pataňdžalim klaním se ti, Pataňdžali. a je korunován tisícihlavou kobrou.