Jógová terapie v Iyengar józe

Jógová terapie začíná s tím, že se snaží pochopit celé lidské tělo a to jak funguje. Pečlivě studuje kořeny nemoci a její průběh, především v oblasti, která je nejvíce postižena. Cílem není jednoduše vyléčit specifické symptomy, ale zaměřit se na příčinu.

Jógová terapie je založena na 4 pilířech: doktor, lék, asistent a pacient. V jogínském pohledu je doktorem mudrc Pataňdžali, lékem asány, asistentem učitel jógy a student je pacientem.

“Pacientům” jsou doporučeny ásany podle jejich neduhů a na základě fyzického a psychického stavu. Výběr správných ásan je klíčový, protože špatně zvolená sekvence může uzdravování bránit. Správně zvolené ásany protahují specifické části těla a jiné blokují. Přestože v případě vážných či vrozených nemocí nemohou docílit úplného uzdravení, mohou zmírnit průvodní symptomy, a tím podpořit morálku a sebevědomí.

Dalším benefitem jógové terapie je zvýšení prahu bolesti a odolnosti. Toho se však docílí pouze, pokud jsou ásany praktikovány dlouhodobě a trpělivě.

Jóga podporuje přirozené a efektivní fungování těla. Přirozený proces však probíhá dle vlastního rytmu a rychlosti a ta může být někdy velmi nízká.

Přeloženo z knihy The Path to Holistic Health od B.K.S Iyengara