Orgány asociace

Asociace pracuje dle řádně schválených stanov a je řízena následujícími orgány:

Výkonný výbor asociace (zvolený v roce 2022)

Komise pro vzdělávání učitelů (zvolena v roce 2022)

  • MUDr. Jan Černý
    (vzdelavani@jogaiyengar.cz)
  • Mgr. Pavla Vyskočilová
  • Bc. Jana Chadimová
  • Ing. Marie Fryčová, Ph.D.
  • Petra Pavlíková

Komise pro revizi a etiku (zvolena v roce 2022)

Komise pro styk s veřejností (zvolena v roce 2022)

One thought on “Orgány asociace

Comments are closed.