Vzdělávání učitelů

Učitelé Iyengar jógy jsou po celém světě považováni za vážené profesionály. Je to dáno především jasným vzdělávacím systémem učitelů a přísným důrazem na jejich dodatečné vzdělávání. Pouze certifikovaní lektoři mají právo používat registrovanou značku Iyengar jógy a nazývat své lekce Iyengar jóga.

V České republice žádají učitelé o každoroční prodloužení licence, které je uděleno pouze tehdy, jsou splněny přísná kritéria:

  • počet odučených lekcí za uplynulý rok
  • počet studentů za uplynulý rok
  • absolvování minimálně 25h dalšího vzdělávání
    (u lektora s vyšší kvalifikací než je kvalifikace žádajícího učitele)

Cvičitelský kurz pro Introductory I a II je v současné době akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.