Vzdělávání učitelů

Učitelé Iyengar jógy jsou po celém světě považováni za vážené profesionály. Je to dáno především jasným vzdělávacím systémem učitelů a přísným důrazem na jejich dodatečné vzdělávání. Pouze certifikovaní lektoři mají právo používat registrovanou značku Iyengar jógy a nazývat své lekce Iyengar jóga.

V České republice žádají učitelé o každoroční prodloužení licence, které je uděleno pouze tehdy, jsou splněny přísná kritéria:

  • počet odučených lekcí za uplynulý rok
  • počet studentů za uplynulý rok
  • absolvování minimálně 25h dalšího vzdělávání
    (u lektora s vyšší kvalifikací než je kvalifikace žádajícího učitele)

V součansé době je připravována akreditace cvičitelského kurzu pro Level I u ministerstva školství. V minulosti byly akreditovány kurzy pro Introductory I a II, které jsou v dnešní době nahrazeny kurzem Level I.