Online setkání – neděle 20. února

Podle výsledků online hlasování je nejvhodnějším datem pro schůzku 20. únor 2022, v 19:00. V tuto dobu tedy proběhne online schůzka ohledně doplnění stanov o nový dodatek pravidel vzdělávání a zkoušení učitelů, vydaný Punou v roce 2020. Mail s oznámením byste měli mít v poště (prosím zkontrolujte si složku se spamem), pokud jste členem a mail nedorazil, ozvěte se prosím co nejdříve na predseda@jogaiyengar.cz. Schůzka proběhne online přes Google meet – https://meet.google.com/ayn-fdqe-sme, přihlašování bude možné cca 20 minut předem.

Základním bodem jednání bude nová podoba vzdělávání (tatáž o jaké jsme mluvili v létě 2021), materiály pro ni jsou k dispozici zde:

Prosím šiřte informaci o schůzce všem členům asociace se kterými jste v kontaktu, je potřeba abychom se sešli v usnášeníschopném počtu. Pokud nemůžete dorazit, prosím dejte plnou moc pro toto jednání členu asociace kterému důvěřujete.