Příprava valné hromady a nová podoba vzdělávání

Vážení členové asociace,

Zdravíme vás do všech koutů země, doufáme, že tuto náročnou dobu zvládáte, a udržujete si díky nepřerušené jógové praxi nejen zdraví těla, ale i sílu koncentrace a jas ducha, abyste sami mohli vést své studenty ke stabilitě a esenci jógy a být podporou v této době.

Posíláme informace, které budou zveřejněny i na facebooku a webu asociace. Pokud Vám z nějakého důvodu nechodí emaily, projděte spam a hromadné, a označte adresu v nastavení, jako nespamovou, a zároveň hlaste Richardu Lipkovi na predseda@jogaiyengar.cz

Termín Valné hromady – Online ZOOM

Středa 16.6.2021 od 18:00 – 20:00

Link na ZOOM Vám přijde týden předem a znovu hodinu před jednáním, aby se všichni mohli včas dostavit.

Pokud je tu někdo, kdo si neví rady se zoomem/technikou, volejte Janě Chadimové do 31.3. a otestujte spolu fungování zoomu/zeptejte se svých dětí/případně se můžete účastnit společně s přáteli lektory u kafíčka.

Předběžné body k projednání:

 • Schválení nových Guidelines z Puny pro výuku učitelů a TTC (připravujeme překlad PDF do čj)
 • Správa o hospodaření asociace
 • Plánování České Iyengar Conference
 • Kontinuální vzdělávání lektorů a aktualizace seznamu lektorů
 • Zpravodaj Iyengar jógy

Elektronický Index lektora do 15.3.

Vyplňujte přes odkaz: ČAIJ – Kvalifikace – Přihlášení (jogaiyengar.cz)

 • Zadávejte praxi Iyengar jógy živě/online s učiteli vyšší certifikace než je vaše
 • Od tohoto roku zadávejte do 31.12.2021 – zadejte si do kalendáře
 • Zároveň s tím uhraďte poplatky 700 Kč (členský příspěvek) + 1000 Kč (poplatek pro učitele odesílaný do Puny), pokud chcete prezentovat Iyengar jógu a používat certifikační značku
 • Nemáte-li zájem být členy, požádejte o vyřazení a nepoužívejte dále název Iyengar jóga
 • Pokud víte, že někdo neoprávněně vyučuje IJ, pište Jožovi na: etika@jogaiyengar.cz

Online lekce a zveřejňování akcí Iyengar jógy

 • Zájemci, prosím aktivně nahlašujte, pokud chcete zveřejnit své akce nebo online lekce ve formátu: Název akce, Jméno lektora, Termín, Přímý odkaz na web/přihlášení

Na WEB asociace: predseda@jogaiyengar.cz

Na FB asociace: Pavla Vyskočilová mistopredseda@jogaiyengar.cz, Josef Rabara Josef.rabara@gmail.com

 • Můžete ale posílat i např. články, rozhovory, příspěvky

Aktualizace vašich údajů

 • Jste zodpovědní, abyste sami aktivně hlásili, kde nově učíte, případně nová studia, kde lidé najdou Iyengar jógu. Stále více lidí teprve poznává IJ, a hledají, kde ji praktikovat v celé ČR a info by mělo být aktuální. Dále např. změny emailů, telefonního čísla, vyřazení ze seznamu lektorů apod.’

Interview s Gabriellou Giubilaro

 

 

Přejeme pěkné dny,

 

Richard Lipka                                                                                    Jana Chadimová

Předseda Asociace                                                                        Tajemník Asociace