Termín valné hromady

Výsledky jednání na valné hromadě 16.10. 2022

Valná hromada se letos sešla online, 16.10. 2022 v 17:30 – 21:00, v celkovém počtu 48 účastníků a tedy usnášeníschopná. Děkujeme všem kteří si našli čas a účastnili se. Z jednání vznikl záznam který můžeme případně členům asociace kteří neměli čas se připojit poskytnout. Hlavní výsledky lze ale stručně shrnout zde:

 1. Byla předložena zpráva o hopodaření asociace za minulý rok (2021), doplněná o předběžné vyúčtování za rok 2022, včetně vyúčtování za pořádanou konvenci. Proti zprávě nebyly vzneseny žádné námitky.
 2. Proběhlo hlasování o úpravě stanov a doplnění nové přílohy, která upravuje vzdělávání učitelů Iyengar jógy v souladu s novými guidelines z Puny. Úprava byla jednomyslně přijata a schválena, v příštích dnech podle ní budou upraveny stránky asociace a úprava bude zaregistrována v rejstříku Městského soudu v Plzni.
 3. Byla diskutována konvence Iyengar jógy s Davidem Melonim a jednomyslně schváleno další pořádání srovnatelných akcí s odstupem dvou let. K další diskusi v rámci asociace je koho pozvat a jak celou akci koncipovat – jestli ji víc mířit na širokou veřejnost nebo na aktivní cvičitele asociace. S návrhy se můžete obracet na členy výboru.
 4. Proběhly volby do orgánů asociace s následujícími výsledky:
  • Předseda: Richard Lipka
  • Místopředseda: Pavla Vyskočilová
  • Tajemník: Jana Chadimová
  • Pokladník: Lenka Olivová
  • Komise pro vzdělávání: Jan Černý, Jana Chadimová, Petra Pavlíková, Pája Vyskočilová, Marie Fryčová
  • Etická a revizní komise: Jana Chadimová, Jan Bary Glas, Soňa Červinková
  • Komise pro publicitu: Jana Chadimová, Marie Fryčová, Richard Lipka.
 5. Proběhla debata o odměnách za práci pro asociaci, panovala obecná schoda na tom že jsou žádoucí, ale je nutné upřesnit jejich podobu tak aby nevznikly právní nebo účetní komplikace pro vedení účetnictví asociace.
 6. Výraznou většinou byla zamítnuta možnost odpuštění příspěvků asociaci za covidové roky.

Kromě toho proběhlo několik diskusí bez konkrétního závěru o kterém by bylo možné hlasovat, konkrétně:

 • možnost propagovat akce a činnost asociace v podobě placené reklamy
 • možnost spolupráce členů asociace na činnostech spojených s praxí jógy, jako je prodej literatury nebo pomůcek
 • pořádání zkoušek pro Level I v únoru roku 2023

 

————————————————————————————————————————————————–

 

Valná hromada České asociace Iyengar jógy proběhne 16.10. 2022, od 17:30 do 20:00. Čas a datum je zvolen jako výsledek hlasování, účastnilo se ho 42 členů asociace, pro tento termín hlasovalo 30 z nich. Jde o volební valnou hromadu, účast na ní je tedy důležitější než v minulých letech.

Setkání proběhne online přes Google meet, na adrese meet.google.com/iir-vnkc-ahx. Schůzka bude připravena od 17:00 abyste si mohli připojení vyzkoušet. Potřebujete počítač s připojením k internetu, mikrofon a pokud chcete být viděni webovou kameru (ta není nezbytná, jen doporučená). Pokud je pro vás přihlášení do online schůzky obtížnější, můžete se ozvat na adresu predseda@jogaiynegar.cz a vyzkouším s vámi připojení ve dnech před schůzkou.

Co nejdříve prosím vyplňte také dotazník k valné hromadě, na adrese https://forms.gle/iqsVS6SF9qAmzivU6, abychom věděli kolik lidí se nakonec zúčastní a ke komu se pozvánka dostala.

Předběžné body k projednání

 • Zpráva o hospodaření asociace
 • Tvorba koncepce učitelských výcviků v ČR a související úprava webu
  • certifikační proces
  • seznam mentorů v ČR
  • Recertifikace (na základě e-indexu a vzdělávání) navýšení hodin ročně
 • Konference 2024
 • Výhody členství v asociaci a možnosti
 • Volby do orgánů asociace
 • Dotace účastníkům/pořádajícím workshopů
 • Zpětné odpuštění části příspěvku na 2023 nebo příspěvek na workshop/konferenci
 • Sponzorované příspěvky na fb asociace
 • Placené funkce rady / výboru – sazba/h nebo paušál/m
 • Přijímání nových členů

Do začátku valné hromady prosím doplňte e-index. Děkujeme, že se většina stále vzděláváte se světovými lektory!

Pro ty, co nezadali již 2 roky po sobě: zadání trvá max 30 min – upozorňujeme, že vyplňění je podmínkou obnovení certifikace (v souladu se stanovami na kterých jsme se v minulosti shodli) na další rok a nebude vám již prodlouženo ani členství. Vzdělávání má smysl pro udržení vysokého standardu výuky Iyengar jógy v ČR.

Propagace vašich aktivit

Podporujte spolupráci a sdílejte svou tvorbu. Posílejte své články, příspěvky, můžete vytvořit událost na vaši akci a dát jako spoluorganizaci, případně nabídky práce či inzeráty, nebo představení studia, kde se vyučuje Iyengar jóga, a m nasdílíme. Pokud vyrábíte vlastní výrobky na jógu výrobky, sdílejte s lidmi.

Na WEB/ FB asociace: Jana Chadimová, tajemnik@jogaiyengar.cz