Archives

9 new Iyengar Yoga Teachers in the Czech Republic

During the last winter weekend (17.-18. 3. 2018), there were final Introductory Iyengar yoga exams in the Prague Iyengar Yoga Institute. The assessors came from the UK, Russia and Hungary. Teacher candidates practised 61 asanas, demonstrated 15 mins of teaching and demonstrated safe and knowledgeable teaching of inversions (shoulderstand and headstand). We welcome 9 new Introductory teachers in the Czech Iyengar yoga community !

9 nových učitelů Iyengar jógy

O posledním zimním víkendu (17.-18. 3. 2018) proběhly v pražském Iyengar Yoga Institutu závěrečné zkoušky tříletého programu Vzdělávací kurz “Instruktor jógy” se specializací na Iyengar jógu akreditovaný u MŠMT. Mezinárodní zkušební komise přijela z Velké Británie, Ruska a Maďarska. Kandidáti na učitele odpraktikovali 61 ásán, předvedli svůj 15 minutový učitelský výstup a prokázali bezpečné a kvalifikované učení obrácených pozic (stoj na ramenou, stoj na hlavě). V české komunitě Iyengar jógy tímto vítáme 9 nových učitelů úrovně Introductory!