Archives

Online setkání – volební valná hromada

Valná hromada České asociace Iyengar jógy proběhne 16.10. 2022, od 17:30 do 20:00. Čas a datum je zvolen jako výsledek hlasování, účastnilo se ho 42 členů asociace, pro tento termín hlasovalo 30 z nich. Jde o volební valnou hromadu, účast na ní je tedy důležitější než v minulých letech. Setkání proběhne online přes Google meet, na adrese meet.google.com/iir-vnkc-ahx. Schůzka bude připravena od 17:00 abyste si mohli připojení vyzkoušet. Potřebujete počítač s připojením k internetu, mikrofon a pokud chcete být viděni webovou kameru (ta není nezbytná, Continue reading →

Informace ke konci roku

Setkání v zimě 2022 V minulém roce se nám nepodařilo se sejít tak abychom doplnili do stanov nová pravidla pro vzdělávání cvičitelů. V létě roku 2022 by měla proběhnout volební valná hromada ale byl bych rád aby do té doby byla tahle záležitost vyřešena. Proto navrhuji abychom se sešli online ještě letos v zimě. Abychom předešli nevhodnému termínu, posílám doodle kde můžete hlasovat kdy se vám to hodí: https://doodle.com/poll/qha453zrpgmbfans?utm_source=poll&utm_medium=link Prosím dejte vědět kdy byste se mohli účastnit. Pokud vás napadá cokoliv co je potřeba probrat Continue reading →

9 new Iyengar Yoga Teachers in the Czech Republic

During the last winter weekend (17.-18. 3. 2018), there were final Introductory Iyengar yoga exams in the Prague Iyengar Yoga Institute. The assessors came from the UK, Russia and Hungary. Teacher candidates practised 61 asanas, demonstrated 15 mins of teaching and demonstrated safe and knowledgeable teaching of inversions (shoulderstand and headstand). We welcome 9 new Introductory teachers in the Czech Iyengar yoga community !

9 nových učitelů Iyengar jógy

O posledním zimním víkendu (17.-18. 3. 2018) proběhly v pražském Iyengar Yoga Institutu závěrečné zkoušky tříletého programu Vzdělávací kurz “Instruktor jógy” se specializací na Iyengar jógu akreditovaný u MŠMT. Mezinárodní zkušební komise přijela z Velké Británie, Ruska a Maďarska. Kandidáti na učitele odpraktikovali 61 ásán, předvedli svůj 15 minutový učitelský výstup a prokázali bezpečné a kvalifikované učení obrácených pozic (stoj na ramenou, stoj na hlavě). V české komunitě Iyengar jógy tímto vítáme 9 nových učitelů úrovně Introductory!