Valná hromada 2022 – výsledky

Valná hromada se letos sešla online, 16.10. 2022 v 17:30 – 21:00, v celkovém počtu 48 účastníků a tedy usnášeníschopná. Děkujeme všem kteří si našli čas a účastnili se. Z jednání vznikl záznam který můžeme případně členům asociace kteří neměli čas se připojit poskytnout. Hlavní výsledky lze ale stručně shrnout zde:

 1. Byla předložena zpráva o hopodaření asociace za minulý rok (2021), doplněná o předběžné vyúčtování za rok 2022, včetně vyúčtování za pořádanou konvenci. Proti zprávě nebyly vzneseny žádné námitky.
 2. Proběhlo hlasování o úpravě stanov a doplnění nové přílohy, která upravuje vzdělávání učitelů Iyengar jógy v souladu s novými guidelines z Puny. Úprava byla jednomyslně přijata a schválena, v příštích dnech podle ní budou upraveny stránky asociace a úprava bude zaregistrována v rejstříku Městského soudu v Plzni.
 3. Byla diskutována konvence Iyengar jógy s Davidem Melonim a jednomyslně schváleno další pořádání srovnatelných akcí s odstupem dvou let. K další diskusi v rámci asociace je koho pozvat a jak celou akci koncipovat – jestli ji víc mířit na širokou veřejnost nebo na aktivní cvičitele asociace. S návrhy se můžete obracet na členy výboru.
 4. Proběhly volby do orgánů asociace s následujícími výsledky:
  • Předseda: Richard Lipka
  • Místopředseda: Pavla Vyskočilová
  • Tajemník: Jana Chadimová
  • Pokladník: Lenka Olivová
  • Komise pro vzdělávání: Jan Černý, Jana Chadimová, Petra Pavlíková, Pája Vyskočilová, Marie Fryčová
  • Etická a revizní komise: Jana Chadimová, Jan Bary Glas, Soňa Červinková
  • Komise pro publicitu: Jana Chadimová, Marie Fryčová, Richard Lipka.
 5. Proběhla debata o odměnách za práci pro asociaci, panovala obecná schoda na tom že jsou žádoucí, ale je nutné upřesnit jejich podobu tak aby nevznikly právní nebo účetní komplikace pro vedení účetnictví asociace.
 6. Výraznou většinou byla zamítnuta možnost odpuštění příspěvků asociaci za covidové roky.

Kromě toho proběhlo několik diskusí bez konkrétního závěru o kterém by bylo možné hlasovat, konkrétně:

 • možnost propagovat akce a činnost asociace v podobě placené reklamy
 • možnost spolupráce členů asociace na činnostech spojených s praxí jógy, jako je prodej literatury nebo pomůcek
 • pořádání zkoušek pro Level I v únoru roku 2023