Advanced Junior III

Hodnotitelé mají při zkoušce možnost vybírat z tohoto i předchozích seznamů, aby ověřili udržování jejich praxe.

Sylabus

Ásany

 1. Eka Pada Koundinyasana  I & II – (ze Sirsasany)
 2. Dwi Pada Koundinyasana  – (ze Sirsasany)
 3. Eka Pada Bakasana  I – (ze Sirsasany)
 4. Mulabandhasana
 5. Supta Bhekasana (Uttana) (viz LOY obr. 457, 458)
 6. Yogadandasana – (nacvičujte pouze fixovat paže)
 7. Urdhva Dhanurasana  II – (sestupem z Tadasany, a s propnutýma nohama)
 8. Eka Pada Viparita Dandasana  II (LOY obr. 523)
 9. Chakra Bandhasana
 10. Vrschikasana  I – (opřít chodidla o stoličku)
 11. Eka Pada Rajakapotasana  II & III
 12. Kasyapasana
 13. Durvasasana

Pránájáma

 1. Pratiloma  –  stupně III a & III b
 2. Surya Bhedana – stupně II & III, stupeň IV příležitostně, např. 1x týdně
 3. Chandra Bhedana  –  stupně II & III (jako pro Surya Bhedana)
 4. Nadi Sodhana – stupně II jeden den II b další den (Gurujiho poznámka: Jelikož Mula Bandha zároveň s Uddiyana bandha je namáhavé, cvičme jeden den Mula bandhu a druhý den Uddiyana bandhu.)

Poznámka: Pranayama je individuální záležitost a její hloubku je těžké měřit. Hodnotitelé mají pozorovat přístup a správnou metodiku.