Advanced Senior II

Hodnotitelé mají při zkoušce možnost vybírat z tohoto i předchozích seznamů, aby ověřili udržování jejich praxe.

Sylabus

Ásany

 1. Buddhasana
 2. Kapilasana
 3. Kala Bhairavasana
 4. Dwi Pada Sirsasana
 5. Yogadandasana (konečné stádium)
 6. Paripurna Matsyendrasana
 7. Kandasana
 8. Supta Trivikramasana
 9. Valakhilyasana
 10.  Rajakapotasana
 11.  Padangustha Dhanurasana
 12.  Sirsa Padasana
 13.  Gherandasana  I & II
 14.  Ganda Bherundasana
 15.  Viparita Salabhasana
 16.  Triang Mukhottanasana

Pránájáma

 1. Nadi Sodhana  –  stupně IV a & IV b

 

 • Jelikož to jsou variace Pranayamy , je potřeba být u všech těchto stupňů v kontaktu s učitelem, protože studenti mohou potřebovat určité vedení a reakci na jejich problémy.
 • Ale pro pravidelné cvičení je třeba udržovat Ujjayi, Anuloma, Pratiloma a Nadi Sodhana. Někdy dokonce i pravidelně cvičícímu mohou nozdry nebo plíce nebo páteř ukázat cestu, aby si podle toho upravil, co se ten den pro Pranayamu hodí.
 • Podobně někdy sedy nemusí pro Pranayamu Místo vsedě lze pro Ujjayi  nebo Viloma zvolit polohu vleže.
 • Jelikož Bhramari a Kapalabhati jsou podružnou pranayamou, mohou se dělat jednou týdně
 • Savasanu a maha mudru může člověk dělat sám.
 • Jelikož Sanmukhi Mudra vyžadují citlivé manipulace prstů, mají se naučit na vlastních očích a uších. V loktech a ramenou často vzniká akutní bolest; je třeba to zkoušet na sobě a ne na jiných, protože tlak prstů se má přizpůsobit individuálně.  Jinak lze doporučit omotání obvazem.
  Jako učitel  by se člověk měl naučit sám na sobě získat jistotu v umístění prstů, dříve než se o to pokusí se studenty. Zkoušejte to každý den 3-5 min, abyste ziskali pevnost v pažích.
  Učitel středně pokročilé vyšší úrovně by to měl trvale cvičit denně, zatímco ostatní asi tak jednou týdně, aby si přivykly jejich prsty, předloktí a ramena, ale nevyučovat to, dokud nedosáhnou alespoň pokročilé vyšší úrovně I.

Pranayama je individuální záležitost a její hloubku je těžké měřit. Hodnotitelé mají pozorovat přístup a správnou metodiku.