Intermediate Junior II

Hodnotitelé mají při zkoušce možnost vybírat z tohoto i předchozích seznamů, aby ověřili udržování jejich praxe.

Sylabus

Ásany

 1. Ardha Baddha Padmottanasana – (obě ruce na podlaze)
 2. Ardha Baddha Padma Paschimottanasana – ( držení zezadu s pomocí pásku)
 3. Padmasana
 4. Parvatasana v Padmasaně
 5. Tolasana
 6. Matsyasana
 7. Akarna Dhanurasana  I (LOY obr. 173)
 8. Parsva Sirsasana
 9. Eka Pada Sirsasana – (LOY 208, 209)
 10. Eka Pada Sarvangasana –  (špička se dotýká podlahy)
 11.  Supta Padangustasana  I, II, & III
 12.  Utthita Hasta Padangustasana – (bez opory – čelně  I & II s držením chodidla rukou a konečné stádium hlava ke kolenu)
 13.  Dwi Hasta Bhujasana
 14.  Adho Mukha Svanasana –  (bez opory)
 15.  Adho Mukha Vrksasana – (palms front)
 16. Upavisthakonasana – (konečné stádium)
 17.  Malasana  II – (hlava dole mezi nohama – LOY obr. 322)
 18.  Kurmasana (stupeň I ) – (viz LOY obr. 361 to 364, ruce v upažení)
 19. Marichyasana  III – (konečné stádium)
 20.  Urdhva Dhanurasana –  (ze dvou polštářů)
 21.  Dwi Pada Viparita Dandasana –  (chodidla na podlaze, s ohnutými lokty držet přední nohy židle)
 22.  Savasana

Pránájáma

 1. Ujjayi  –  stupně IX & X
 2. Viloma  – stupeň VI
 3. Bhramari –  stupně III A & III B*
 4. Kapalabhati  – stupeň II
 5. Bhastrika –  stupně I & II, 3 nebo 4 cyklů, 5 to 6 rázů po sobě, poté Savasana.  Mění-li se zvuk rázu ve třetím nebo čtvrtém kole, je třeba před třetím nebo čtvrtým kolem počkat.