Intermediate Senior II

Hodnotitelé mají při zkoušce možnost vybírat z tohoto i předchozích seznamů, aby ověřili udržování jejich praxe.

Sylabus

Ásany

 1. Simhasana  I & II
 2. Baddha Padmasana – (je-li padmásana zvládnuta)
 3. Urdhva Mukha Paschimottanasana II
 4. Urdhva Dandasana
 5. Urdhva Padmasana v Sirsasaně
 6. Pindasana v Sirsasaně
 7. Niralamba Sarvangasana II
 8. Eka Pada Setu Bandha Sarvangasana
 9. Chakrasana
 10. Pasasana
 11. Skandasana
 12. Parsva Bakasana – (z podlahy)
 13. Eka Pada Bakasana II
 14. Urdhva Dhanurasana II – (zvednout z podlahy, nohy propnout)
 15. Dwi Pada Viparita Dandasana ze Sirsasany
 16. Eka Pada Viparita Dandasana I

Pránájáma

 1. Ujjayi    – stupeň VIII – řízená praxe
 2. Viloma – stupeň IX
 3. Sitali – stupeň I
 4. Sitakari – stupeň I
 5. Anuloma Pranayama stupně I a & I b
 6. Sanmukhi Mudra
 7. Savasana

Gurujiho poznámka: Sitali má lepší účinky než Sitakari jakožto chladivá metoda; iv horkém podnebí se může dělat jen první stupeň bez regulace výdechu prsty. Sitakari se má zvládnout, ale Sitali je účinná.