Introductory

Introductory je základní úroveň učitelů v systému Iyengar jógy. Pro získání certifikace Introductory musí budoucí učitel absolvovat tříleté školení a následně složit zkoušky. V rámci školení se naučí vést kurzy a pozice z následujícího sylabu. V dřívější době byla úroveň Introductory rozdělena na dvě, proto jsou uváděny dva sylaby. V současnosti jsou oba podkladem pro závěrečnou zkoušku. Detaily o provedení jednotlivých ásan jsou v knize Light on Yoga ( v českém překladu Výklad jógy).

U zkoušky nebudou zkoušeny všechny ásany z výukových sylabů, zde je aktuální seznam ásan ke zkoušce.

Sylabus I

Ásany

 1. Tadasana
 2. Vrksasana
 3. Utthita Trikonasana
 4. Virabhadrasana  II
 5. Utthita Parsvakonasana
 6. Virabhadrasana  l
 7. Ardha Chandrasana
 8. Parsvottanasana – (ruce dole)
 9. Prasarita Padottanasana I– (prohnutá záda – LOY obr. 31)
 10.  Parighasana
 11. Padangusthasana
 12. Padahastasana
 13. Uttanasana – (prohnutá záda)
 14. Adho Mukha Svanasana – (s oporou)
 15. Utkatasana
 16. Dandasana
 17. Gomukhasana – (jen paže)
 18. Siddhasana
 19. Virasana
 20. Parvatasana v Svastikasaně
 21. Triang Mukhaikapada Paschimottanasana
 22. Marichyasana  I – (jen zkrut)
 23. Malasana (a) jen dřep s oporou nebo bez opory zad o zeď a (b) paty na srolované dece viz LOY obr. 317
 24. Salamba Sarvangasana I
 25. Halasana – (nohy na židli)
 26. Karnapidasana
 27. Supta Konasana
 28. Chatushpadasana – viz LOY obr. 258 a Yoga: A Gem for Women obr. 102. Tato ásana vypadá podobně jako Setubandha Sarvangasana s držením kotníků rukama.
 29.  Setubandha Sarvangasana – (na bloku)
 30. Urdhva Prasarita Padasana – (90°)
 31. Bharadvajasana I – (rotace bez držení za nadloktí)
 32. Savasana – (na polštáři, bandáž na očích, pozorovat normální nádechy a výdechy)

Pránájáma

 1. Ujjayi – stupně I & II
 2. Viloma – stupně I & II

Sylabus II

Ásany

 1. Garudasana
 2. Parivrtta Trikonasana
 3. Parivrtta Parsvakonasana
 4. Parivrtta Ardha Chandrasana – (Viz Art of Yoga obr. 13)
 5. Virabhadrasana III
 6. Utthita Hasta Padangusthasana  I – (přednožení)
 7. Adho Mukha Svanasana – (opora)
 8. Parsvottanasana (konečné stádium)
 9. Prasarita Padottanasana I – (konečné stádium)
 10. Uttanasana – (konečné stádium)
 11. Urdhva Mukha Svanasana
 12. Chaturanga Dandasana
 13. Bhujangasana I
 14. Dhanurasana
 15. Salabhasana & Makarasana
 16. Ustrasana
 17. Paripurna Navasana
 18. Ardha Navasana
 19. Supta Virasana – (s oporou i bez)
 20. Baddhakonasana – (tolerovat i usnadněné provedení)
 21. Supta Baddhakonasana
 22. Upavisthakonasana – (sed zpříma)
 23. Janu Sirsasana
 24. Marichyasana  I – (předklon, ruce obtočit)
 25. Paschimottanasana  – (Ugrasana/Brahmacharyasana)
 26. Salamba Sirsasana  (proti zdi a ve visu na laně)
 27. Salamba Sarvangasana  I
 28. Halasana  –  (špičky na podlaze)
 29. Eka Pada Sarvangasana
 30. Parsvaika Pada Sarvangasana  –  (podle možnosti)
 31. Parsva Halasana
 32. Setu Bandha Sarvangasana  – (Uttana Mayurasana s oporou, tj. nohy na zdi, bloku nebo na židli)
 33. Supta Padangusthasana  I & II
 34. Bharadvajasana  I – (konečné stádium)
 35. Bharadvajasana  II
 36. Malasana – (na patách, proti zdi nebo přidržením se sloupu- viz též LOY obr. 317)
 37. Marichyasana  III – (zkrut – ohnutý opačný loket přes opačné koleno – viz LOY obr. 301)
 38. Ardha Matsyendrasana I – (průprava k sedu na chodidle s využitím opory o zeď a/nebo  podložení chodidla – viz LOY obr. 307-308)
 39. Urdhva Dhanurasana  I – (ze židle nebo stoličky)
 40. Dwi Pada Viparita Dandasana – (na židli – nohy rovnoběžně s podlahou)
 41. Savasana – (bandáž na očích, normální nádechy a hluboké výdechy)

Pránájáma

 1. Ujjayi – stupně III & IV
 2. Viloma – stupeň III
 3. Bhramari – stupně I A & I B*, II A & II B*

One thought on “Introductory

Comments are closed.