Nový systém – pravidla z Puny

Nový systém vzdělávání učitelů je připravován od roku 2019 a byl schválen na valné hromadě v roce 2022. Ze založen na směrnici z Puny, která je v celém rozsahu k dispozici ve formátu PDF zde:

Česká verze textu (bez sylabů)

Plná anglická verze textu (včetně sylabů – v. 2020)

Text vysvětluje jak bude fungovat vzdělávání nových učitelů, podrobně popisuje podobu zkoušek pro jednotlivé úrovně a zároveň popisuje důvody, které ke změnám ve vzdělávání učitelů vedly.