Obtížné a komplikované ásany

„Skupina ásan k samostatnému zkoumání“

Uvědomujeme si, že Light on Yoga je obsáhlá a úplná kniha o józe. Přestože obsahuje všechno, co žáci potřebují, většinu času se zaměřujeme jen na pokyny k provedení ásan. Pokud se ale někdo skutečně vážně zabývá studiem úvodních kapitol, je jisté že se před ním otevře poklad celé Aštanga jógy.

Jediným zádrhelem na této cestě studia je, že tyto drahokamy jsou skryté, nejsou zjevné. Není možné je učit ve formalizovaném procesu nebo v lineárně organizovaném výukovém plánu. Jsou něčím, co je třeba se naučit.

V mysli vždy dělíme ásany podle naší schopnosti jich dosáhnout. Některé ásany se tak stanou jednoduchými a jiné jsou obtížné. Odkládáme obtížná ásany na později a tak se z nich stávají „pokročilé ásany“.

Příkladem mohou být

  • Sajásana
  • Šírša Bherundásana
  • Viparita Šalabhásana
  • Valakhiljásana
  • Paripůrna Matsjendrásana
  • Kandásana
  • Dúrvasásana

Počáteční prohlášení o klenotech Aštanga jógy – „je třeba se je naučit“ nám ukazuje jak k těmto ásanám přistupovat. Tyto ásany je třeba se naučit, nemohou být naučeny někým dalším. Light on Yoga ohledně nich bez pochyby poskytuje detailní pokyny. Ale musíme přijmout, že pro každého učitele je obtížné tyto pozice vyučovat. Důvody rozebíráme níže.

  • Aby učitel mohl učit tuto skupin ásan, musí být sám schopen je provést a předvést.
  • Musí být dobře seznámen s jejich jemnostmi a musí být schopen tyto jemnosti vysvětlit a předávat.
  • Musí být schopen vypořádat se s komplikacemi, které mohou nastat.

Znamená to, že tyto ásany jsou „mimo sylabus“? Jsou tedy něčím, co lze z Iyengarovy jógy vyřadit?

Ne, rozhodně ne!

Jsou součástí kurikula Iyengarovy jógy. Ale očekáváme, že žáci sami k nim budou přistupovat s velkou zodpovědností.  Tuto skupinu ásan jsme označili jako „Skupinu ásan k samostatnému zkoumání“

Pokud zvážíme jejich pozici, jsou součástí vyšších stupňů nového sylabu. Hlavním důvodem je, že by je měl učit jen někdo, kdo je dostatečně vyspělý a kdo na své cestě jógy dosáhl potřebné úrovně a pochopil všechny potřebné aspekty Iyengarovy jógy.

Takový učitel by si měl uvědomovat, že pokyny obsažené v Light on Yoga jsou skutečně maják – každý potřebuje jejich pomoc, aby se mohl sám posunout dál. Prosté následování těchto pokynů, bez pozornosti a rozjímání o nich není příliš přínosné. Samostatné zkoumání a samostatné studium, spolu s usilovnou praxí jsou klíčem k těmto fyzicky náročným pozicím.

Ten, kdo zvládne tyto pozice, může pak pomoci ostatním, ale teprve po tom co uváží jejich fyzický stav a vyzkouší si jejich možnosti. Žádný učitel nemůže přepínat žáky nad jejich možnosti silou.

Prosím pamatujte, že citlivost a jemné přesvědčování je naprosto základní pro výuku těchto ásan.