Systém vzdělávání

Úrovně certifikace v systému Iyengar jógy (podle mezinárodních stanov):

  • Introductory
  • Intermediate Junior I, II a III
  • Intermediate Senior I, II a III
  • Advanced Junior I, II a III
  • Advanced Senior I a II

Introductory

Učitel s certifikátem Introductory absolvoval výcvik v délce 3 let a je oprávněn učet ásany z těchto 2 sylabů.

Intermediate Junior I, II a III

Absolvent úrovně Introductory se může nejdříve po 1,5 roce přihlásit na zkoušku Intermediate Junior I. Sylaby k jednotlivým úrovním jsou k nahlédnutí zde. Mezi jednotlivými stupni certifikace Junior musí být rozmezí minimálně 6 měsíců.

Učitel certifikovaný Intermediate Junior II může vést lekce pro těhotné ženy.

Kvalifikace Intermediate Junior III umožňuje vést vzdělávací kurzy pro učitele, vést lekce Iyengar yoga theraphy.

Intermediate Senior I, II a III

Absolvent úrovně Intermediate Junior III se může nejdříve po 1,5 roce přihlásit na zkoušku Intermediate Senior I.

atd.

Zkoušky

Každá úroveň má vlastní sylabus ásan k praktikování a učení. Zkoušky mají 3 části:

  • Teoretická – otázky ohledně asán, pranayama, anatomie, fyziologie a jógy
  • Demonstrace asán a pranayama
  • Demonstrace učení

Pro získání každé certifikace není určující „čas“ ani „počet let“ praxe, ale „kvalita“ praxe.